Zawory z przyłączami gwintowanymi i wtykowymi

Producent: Bürkert

Zawory 2/2 i 3/2 sterowane elektromagnetycznie, bezpośrednirgo działania z prztłączami gwintowanymi i wtykowymi, przeznaczone do mediów naturalnych i agresywnych, ciekłych oraz gazowych.

 

TYPY ZAWORÓW

6011 6013 0211 0255 0256  6012  6014 
0355 3030 0331 0117 0121 0124 0127

Pliki