CZUJNIKI CIŚNIENIA

Zarządzanie procesami technologicznymi w każdej dziedzinie działalności wymaga kontroli ciśnienia medium które działają w systemie. Wymaga to powiązania określonej wartości ciśnienia, która jest ważna dla systemu z sygnałem elektrycznym, na przykład w celu uruchomienia cyklu maszyny lub wskazania konkretnej sytuacji (wycieki, alarmy itp.). Operacje te można kontrolować za pomocą czujnika ciśnienia zwanego przełącznikiem ciśnienia, który jest dostosowany do konkretnego zastosowania.

Z elektrycznego punktu widzenia istnieją trzy główne typy:

  • z dwukierunkowymi normalnie otwartym (NO) stykami elektrycznymi (SPST) 
  • z dwukierunkowymi normalnie zamkniętymi (NC) stykami elektrycznymi (SPST)
  • z trójdrożnymi przełącznymi stykami elektrycznymi (SPDT)

Przełącznik można skalibrować za pomocą śruby nastawczej, która, działając na sprężynę kalibracyjną, określa jej obciążenie. Sprężyna przeciwdziała naciskowi wywieranemu przez płyn na element wrażliwy (membranę lub tłok), umożliwiając zamknięcie lub otwarcie styku elektrycznego tylko po osiągnięciu nastawy ciśnienia.